ABE Academy, PTI và PBS phát triển quan hệ hợp tác toàn diện

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo và tham gia sâu rộng vào các hoạt động kết nối hướng đến doanh nhân, doanh nghiệp, ABE Academy, PTI và PBS đã tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy thế mạnh và tận dụng những tiềm năng sẵn có giữa các bên.