Khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày 24/05, tại phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Khai mạc Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2024.